מחירים מיוחדים לסיטונאים ויחידים
10% הנחה על המוצר השני (הזול מביניהם)

הסכם לרכישת מוצרים מקוונת

 

מבוא

 1. אנו מודים לך על הבחירה לרכוש מוצרים בחנות האינטרנטית – www.hairstock.co.il מרחוב הגליל 76 חיפה, טלפון 04-8231511 פקס 04-8329388 (להלן האתר)
 2. האתר בו אתה גולש מיועד לרכישת מוצרים מקוונת במרשתת של מוצרים בתעשיית היופי והקוסמטיקה המיועדים, בין היתר, לשיער ו/או לציוד מקצועי לספרות
 3. תקנון האתר מהווה הסכם בינך לבין האתר (להלן: "תקנון ו/או הסכם"), התקנון מהווה מסמך בעל תוקף משפטי מחייב. הגישה אל האתר והשימוש בו ו/או הבעת הסכמתך בצורה המתבקשת בסוף התקנון מבטאים את הסכמתך המפורשת לכל תנאיו ללא יוצא דופן
 4. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, או לאחד מבין תנאיו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ואינך רשאי להזין מידע ולפתוח "כרטיס לקוח" או לרכוש מוצרים
 5. כל הזכויות על תוכן האתר שמורות לאתר ואין להעתיק ו/או לשכפל חלקים מהאתר בכלל זה טקסטים, תמונות ועוד אלא בהסכמת האתר בכתב
 6. תקנון זה נועד, בין היתר, להביא לידיעת המשתמש באתר את המידע הרלוונטי לשימוש בו.
  המבקר באתר מעצם הביקור ו/או השימוש בו מבטא באופן מפורש את הסכמה לכל התנאים בתקנון זה.
 7. הנך מאשר שקראת את תקנון זה, הנך מצהיר שאתה מבין את כל התנאים בו, שבאחריותך הבלעדית לעשות שימוש בו בכפיפות לתנאים בתקנון בלבד.
 8. תנאי השימוש בתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

 

כשרות לביצוע רכישות ומסירת פרטים מהימנים באתר:

 1. כדי לרכוש מוצרים באתר יש להירשם לאתר ולפתוח "כרטיס לקוח" המתאפשר לאחר זיהוי הנרשם על ידי מנהלי האתר.
 2. הנך מצהיר כי אתה לא קטין ומעל גיל 18 שנה.
 3. קטין (אדם מתחת לגיל 18) לא רשאי להירשם ולרכוש מוצרים באתר, קטין מתבקש שלא למסור מידע כלשהו לאתר.
 4. הנך מצהיר כי המידע שנמסר הוא חוקי ונמסר אך ורק על ידך באופן אישי ואין לרשום או להשתמש במידע של אדם אחר, הנך מצהיר כי כתובת דואר אלקטרוני שהזנת ב"כרטיס לקוח" שלך בשימושך האישי בלבד כך ביחס לכל הפרטיים לרבות כתובת למשלוח מוצרים שהנך רשאי למסור על פי דין מרבי.

 

המוצרים המשווקים באתר:

 1. המוצרים באתר הם מוצרים משווקים כדין (להלן: "המוצרים") והוראות השימוש בהם כפוף להורות השימוש כמפורט באריזת המצור על ידי היצרן ו/או היבואן, הנך מצהיר כי לאתר אין כל אחריות בגין השימוש במוצרים שנרכשים באתר.
 2. עסקה תיחשב לאחר שהלקוח ביצע את ההזמנה באתר ושילם עליה במלואה (להלן: "עסקה").
 3. האחריות על טיב המוצר הינה של יצרן ו/או יבואן המוצר בלבד. כמו כן, מפרט המוצרים הם בהתאם לנתוני היצרן ו/או היבואן ואין לראות בכל האמור ו/או הכתוב על המוצר כמידע או המלצה רפואית מוסמכת. אין להסתמך על המידע שעל המוצר ו/או באתר כהבטחה ישירה לתוצאה. התמונות המוצגות באתר הינן צילום להמחשה בלבד.
 4. בכפוף לאמור לעיל, לאתר לא תהיה על אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפיך ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש במוצרים שנרכשו ו/או מהסתמכות על מידע המצוי באתר שעשוי להתעדכן מעת לעת.
 5. האתר אחראי לערך הכספי של המוצרים המשווקים בו בלבד, האתר לא אחראי לכל נזק תוצאתי או מקרי כתוצאה מהמכירה או השימוש בכל מוצר שנרכש באתר.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מצהיר כי האתר לא יפצה אותך ו/או כל צד שלישי על כל נזק ישיר ו/או עקיף תוצאתי או מסתבר ו/או הפסד רווח ו/או פיצוי שנגרם עקב השימוש במוצרים שנרכשו באתר או עקב המידע והתכנים המופיעים בו.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

 1. יתכן ולאחר ביצוע העסקה באתר, תבקש לבטלה מכל סיבה
 2. הנך מצהיר כי כל הפרטים לביטול העסקה ידועים לך ואתה מסכים להם
 3. כל המוצרים המחזרים חייבים להיות במצבם המקורי ללא כל שינוי וחייבים להיות באריזה המקורית מבלי שנעשה בו שימוש ו/או פגם, הנך מצהיר כי מוצר שאינו באריזה המקורית או שהמוצר נפתח לא ניתן לבטל עסקה
 4. הנך רשאי לבטל עסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, בתנאי שהמוצר הוחזר לכתובת האתר, במידה ותבטל עסקה תוחזר מלוא עלות המוצר בניכוי 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם בהתאם לאמור בסעיף 14 ה(ב)(1) בחוק הגנת הצרכן, תשמא-1981
 5. אתה מתחייב להחזיר לכתובת האתר את המוצר כאשר דמי המשלוח ישולמו על ידך בלבד בנוסף לדמי ביטול העסקה כאמור לעיל.

 

הפעלת האתר:

 1. הנך מסכים כי שירותי האתר לא יהיו זמינים בכל עת לסחר מקוון או שזמינות האתר תהיה חלקית או משובשת או ושיהיו חסינים מפני נפילות, תקלות או נזקים. האתר לא אחראי בגין כל בעיה הנגרמת בשל גורמים שאינם בשליטתה או לא היה ניתן למנעה תקלות באתר במאמץ סביר מכל סיבה.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – הנך מצהיר כי לא תעמוד לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר בגין האמור לעיל או כלפי כל גורם הקשור לאתר.

 

הגנה על הפרטיות:

 1. גבייה וסליקת התשלומים אינה נעשית על ידי האתר אלא דרך חברות סליקה הפועלות בשוק והמידע מאובטח על ידי חברות הסליקה בלבד, כך שהמידע על ביצוע הסליקה אינו נמסר או נשמר באתר.
 2. כחלק מתפעול התקין של האתר, האתר אוסף "בכרטיס הלקוח" ו/או ממקורות אחרים מידע ולעיתים גם מוסר את המידע שנאסף. הנך מצהיר כי אתה נותן לאתר את הסכמתך המפורשת והבלתי חוזרת לאיסוף ומסירת מידע לגביך.
 3. האתר רשאי להשתמש ב "cookies" – בכדי לשפר את חווית השימוש והגלישה. באפשרותך לחסום שימוש ב "cookies" – דרך הדפדפן.
 4. במידע שנמסר "בכרטיס לקוח" ו/או המידע הנאגר ונשמר באתר מושקעים מאמצים סבירים למנוע אובדן ו/או גישה בלתי מורשת ו/או בהגנה מפני סיכונים הטמונים במרשתת המשתנים העת לעת.
 5. על אף המאמצים לעיל, ייתכנו נזקים ו/או דליפה של מידע שמסיר במרשתת כגון שצד שלישי עלול לחדור לחומר מחשב בניגוד לדין ולעשות שימוש לרעה במידע אודותיך שנמסר באתר בניגוד לדין על אף שהאתר פועל להגן על המידע באמצעים סבירים להגן על פרטיות המידע שלך.
 6. הנך מסכים ומצהיר כי אין ביכולת האתר להבטיח, ואל לך לצפות כי המידע "בכרטיס הלקוח" ו/או כל מידע אחר שנאסף באתר תמיד היה מוגן והאתר לא ישא בכל אחריות להבטחת מאגרי המידע מעבר להגנה סבירה.
 7. האתר לא היה אחראי, ובכלל זה לנזקים ו/או הפסדים עקב פריצה למאגרי המידע ו/או וירוסים מסוגים שונים ו/או להתחזות, תרמית והונאה מכל סוג אחר ו/או גורמי נזק אחרים בין אם טכנולוגים או אנושים ביחד או לחוד.
 8. הנך מצהיר כי אתה אחראי הבלעדי לכך שגורמי נזק כאמור לעיל לא יחדרו למחשב שלך, הנך מצהיר כי האתר פטור מכל אחריות בנוגע לנזקים הנובעים מהשימוש בו.
 9. הסכמתך בהסכם זה, הנך מצהיר שלא להעביר חומר מזיק לאתר לרבות בפריצה למאגרי מידע של האתר או העמסת יתר או "הצפה" של מידע או דואר זבל או כל חומר מחשב אחר בכל אמצעי טכנולוגיה בכדי לנסות להזיק או להפיל ו/או לשבש את פעילות התקינה של האתר.
 10. הנך מתחייב שלא לאיסוף מידע כל מהאתר וכי איסוף מידע מהאתר אסור בהחלט. הנך מצהיר, שלא לסחור או לעשות כל שימוש בשירותי האתר לשם העברת מסרים בעלי אופי פרסומי מכל סוג ו/או שירותים או מוצרים כלשהם במסגרת האתר
 11. הנך מסכים באופן מפורש לכל התנאים וההודעות המתפרסים מעת לעת באתר, ובכלל זה, כל השירותים הניתנים או שיינתנו בו או באמצעותו, אם יינתנו.
 12. הנך מצהיר כי אתה מוותר על כל טענה או תביעה כנגד האתר בגין הפרת זכויות הפרטיות בכל הנוגע למידע שנמסר על ידך ו/או שנאסף כל ידי האתר, בין היתר, לצורך הפעלתו התקינה או בגין הפרת זכות הפרטיות או בגין כל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לצדדים שלישים בעקבות שימוש ו/או במוצרים שנרכשו באתר ו/או לתכנים המצויים באתר
 13. הנך מסכים כי סוגי מידע הנשמרים באתר, בין היתר, באופן אוטומטי על ידי שימוש בקבצים המותקנים על גבי דפי האינטרנט ו/או על גבי כונן הקשיח באמצעות דפי האינטרנט של האתר, דבר שיכול לאפשר לאתר לאיסוף מידע.

 

הסרת "כרטיס לקוח":

 1. בכל שלב, תוכל לבקש לסיים את חברותך באתר, כך ש"הכרטיס האישי" שלך לא יהיה נגיש
 2. סיים חברותך באתר אינה מהווה התחייבות למחיקת המידע עצמו, למעשה מסיר את האפשרות לבצע פעולות רכישה מוצרים באתר בלבד, ו/או לפנות אליו, אך תוכן ה"כרטיס האישי" ושאר המידע לרבות היסטורית הרכישות שנאסף על ידי האתר נשאר במסד הנתונים.
  למען הסר ספק, הסרת "כרטיס אישי" אין בה מחיקה ממשית של המידע.
 3. הנך מוותר ומאשר כי אין לנו כל אחריות בגין אי אחסון או מחיקת מידע או הודעות או תוכן אחר המועבר באמצעות האתר, בין היתר, מהמידע שנמסר "בכרטיס לקוח".
 4. הנך מסכים כי האתר רשאי למחוק, להשעות, לבטל את המידע "בכרטיס לקוח" ו/או כל מידע אחר שלך במידה ואינו פעיל לפי שיקול דעתנו הבלעדי מבלי לתת על כך הודעה או התרעה מוקדמת לך או לגורם אחר מראש או בדיעבד, ומבלי שנהיה חייבים לנמק או להסביר זאת.
  נכון להיום, "כרטיס לקוח" יכול להפוך בהתאם לשיקול הדעת של האתר ללא פעיל, בין היתר, לאחר 12 חודשים שבהם לא היו כניסות לאתר.

 

תנאים כללים:

 1. כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו הסכם זה.
 2. אין לפרש חוסר פעולה או חוסר אכיפה של זכויות תנאי הסכם זה, כולן או מקצתן, לא יראה הדבר כאילו האתר ויתר על זכות או על תנאי מתנאי הסכם זה, לאתר שמורה הזכות להגיב בהתאם לאותן הפרות במועד שיבחר לכך
 3. הנך מסכים כי במידה ובית המשפט ימצא לנכון להכריז על תנאי מהתנאי הסכם זה כי איננו תקף הוא יעשה מאמץ לתת תוקף לכוונת הצדדים העולה מתוך הסכם זה, כאשר שאר התנאים יעמדו בתוקף מלא ומחייב.
 4. כל המשתמש באתר מצהיר בזאת כי אין בשימוש שכזה הפרה של כל חוק ו/או כל דין.
 5. הנך מסכים כי אינך מורשה לצרף אותנו לרשימת התפוצה ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב בלבד ולאחר גילוי נאות.
 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון האתר לעיל – הסכמתך בהסכם זה, הנך מצהיר שלא לעשות כל מעשה שיש בו בכדי להוות עילה לתביעה אזרחית ו/או תלונה פלילית ו/או קובלנה פלילית, או שיש בו כדי להוות משום הפרה זכויות אחרות לפי כל דין.
 7. בכל בעיה, שנתקלת בו באתר (מידע שגוי, שקרי, לא ברור וכיוצ"ב) או במידה ויש פגם במוצר הנך מתבקש לפנות אלינו בהקדם כדי שנוכל לבחון את הנושא או תקנו.

 

עדכון 17.03.2019

בשיתוף עם
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן